Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Βιβλιοπαρουσίαση Το κρυφό Σχολειό του Γιώργου Κευκαυμένου. Από την εφ. 'Ενωσις Δεκεμβρίου

Ένα από τα κύρια θέματα, που έχει απασχολήσει πληθώρα ιστορικών, είτε Ελλήνων είτε ξένων, είναι η ύπαρξη ή μη του «Κρυφού Σχολείου» στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Ήταν άραγε όντως ένας φαντασιακός μύθος που δημιουργήθηκε και υποστηρίχθηκε μετά την απελευθέρωση του 1821 ή είναι ένα πραγματικό γεγονός που έχει πλέον καταντήσει κατά φαντασίαν κάποιων, «μύθος»;


Απάντηση σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να δώσει ο Γιώργος Κεκαυμένος με το νέο του βιβλίο: «Το Κρυφό Σχολειό: το χρονικό μιας ιστορίας», που κυκλοφόρησε από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις . Ουσιαστικά η διεξοδικότατη έρευνα του προαναφερθέντος, αποτελεί την «απόδειξη που αρκεί» για τον ιστορικό Άλκη Αγγέλου «για να ανατρέψει» όπως αναφέρει ο ίδιος «μια εξ ολοκλήρου αρνητική βεβαιότητα». Στην περίπτωση λοιπόν του συγκεκριμένου αιτήματος, ο Γ. Κεκαυμένος, δεν δίνει μία αλλά πολλές περισσότερες αποδείξεις, ικανές να ανατρέψουν τα μέχρι τώρα δεδομένα.


Ο συγγραφέας, στην μεγαλύτερη έκταση του βιβλίου του,
δεν δίνει άμεσα την άποψή του πως όντως υπήρξε το Κρυφό σχολειό, παρά μόνο στα συμπεράσματά του, αφού πρώτα καλύπτει όλες τις ανακρίβειες καθώς και αντίθετες απόψεις για το θέμα, εξαντλώντας από βιβλιογραφική σκοπιά κάθε δυνατή πηγή που υπάρχει, από το 15ο αιώνα έως και σήμερα.


Έτσι λοιπόν στο πρώτο μέρος του βιβλίου ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να μάθει πως παρουσιάζεται το Κρυφό Σχολειό στη σύγχρονη ιστοριογραφία. Ακολούθως κεφάλαιο προς κεφάλαιο, να έρθει σε επαφή με τις αιτίες που οδήγησαν στη δημιουργία του Κρυφού σχολιού: οι διώξεις από τους κατακτητές, οι περιορισμοί της θρησκευτικής ελευθερίας, τα σχολεία που έκλεισαν οι Τούρκοι καθώς και με τις μαρτυρίες για την ύπαρξή του. Χρησιμοποιώντας τα γραφόμενα ισχυρών και γνωστών προσωπικοτήτων όπως του Οικονόμου εξ Οικονόμων, του Ευγένιου Βούλγαρη, του Γεννάδιου Σχολάριου καθώς και τις επιστολές του Ζυγομάλα προς του Γερμανό Κρούσιο που βρίσκονται στην πραγματεία του τελευταίου Turcograecia, αποδεικνύει πως το βιβλίο του αποτελεί προϊόν ισχυρής έρευνας για το συγκεκριμένο θέμα, η οποία καθίσταται αδιαμφισβήτητη και ειλικρινής.


 Ο Γ.Κεκαυμένος, για κάθε κεφάλαιο παραπέμπει στην σχετική πηγή από όπου άντλησε το υλικό του και με αυτό τον τρόπο δίνει πλέον το πάτημα σε όλους αυτούς τους ιστορικούς που αμφισβήτησαν την ύπαρξη του κρυφού σχολειού για την έναρξη ενός νέου διαλόγου.
Βεβαίως δεν αρνείται πως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρξαν μεγάλες και γνωστές σχολές όπως για παράδειγμα η Πατριαρχική Σχολή, η Ακαδημία του Βουκουρεστίου, οι σχολές στο Καρπενήσι και στα Βαράγγια κ.ο.κ., όμως δεν παραλείπει να τονίσει πως αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την καλή θέληση των κατακτητών και δεν είχε ενιαίο και συνεχή χαρακτήρα.


 Η καθαρή δομή και διάρθρωση του βιβλίου παίρνουν τον αναγνώστη από το χέρι και απλώνουν μπροστά του όλη την αλήθεια για το ζήτημα καταλήγοντας στην τεκμηρίωση της υπάρξεως του Κρυφού Σχολειού και καθιστώντας το ξανά μια ιστορική πραγματικότητα, την οποία πρέπει όχι μόνο να μην αμφισβητούμε αλλά και να γνωστοποιούμε στα ιστορικά εγχειρίδια.


Η εκπαίδευση των Ελλήνων και η επαφή τους με την ελληνική γλώσσα και την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, υπήρξε δύσκολη και επιβίωσε έστω και μετ΄εμποδίων, όμως εν τέλει καμία βαρβαρότητα των Τούρκων κατακτητών δεν υπήρξε ικανή να αποτελέσει σημαντικό τροχοπέδη στη διεκπεραίωσή της.
Το Κρυφό Σχολείο λοιπόν, δεν αποτελεί φαντασιακό μύθο, ούτε προϊόν του νεοελληνικού ρομαντισμού, αλλά μια υπαρκτή αλήθεια της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους.
Κουλαφέτη Ιλιάνα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου